Welkom op de website van Antoniusschool Haarlem Zuid (Satelliet)

 

Welkom op de website van Antonius Haarlem Zuid!

 

Onderwijs en begeleiding op maat

IKC Haarlem is een samenwerking van professionals op het gebied van speciaal (basis) onderwijs, jeugdhulp en zorg. Wij bieden onderwijs en begeleiding op maat aan kinderen van 0 tot 13 jaar met een specifieke ondersteuningsvraag, leer- en/of gedragsproblemen. Door het bundelen van ieders expertise in een integraal arrangement op maat, leggen we een stevige basis onder hun zelf-vertrouwen, eigenwaarde, zelfredzaamheid en weerbaarheid.

 

De Antoniusschool biedt speciaal onderwijs aan leerlingen in de leeftijds-categorie 4 tot 12 jaar. Wij bieden de kinderen structuur, rust en regelmaat. Wij gaan uit van hun eigen mogelijkheden en benaderen ze positief. Wij stellen voor ieder kind hoge, maar realistische doelen vast die we nastreven.

 

De Antoniusschool heeft verschillende locaties, gelegen in Noord-Holland. De Antoniusschool locatie Haarlem Zuid (Satelliet) is onderdeel van IKC Haarlem. Onze school bevindt zich aan de Albert Schweitzerlaan 8 in Haarlem, waar wij samen werken met Kenter Jeugdhulp en SBO de Satelliet als Integraal Kind Centrum (IKC).

 

Op de verschillende locaties van de Antoniusschool streven wij naar onderwijs waarin wij alle beschikbare expertise en aanwezige capaciteiten kunnen aanwenden voor het opstellen en uitvoeren van handelingsplannen op maat voor kinderen die op hun plek zijn in het speciaal onderwijs.

 

Dit willen wij bereiken door hen de best passende en meest adequate orthopedagogische en orthodidactische ondersteuning aan te bieden. Waarbij het kind en de ontwikkelingsmogelijkheden van het kind centraal staan.

 

Meer informatie kunt u vinden onder ‘Onze School’.

 

 Locaties

SO Antoniusschool Haarlem-Zuid (Satelliet)

Albert Schweitzerlaan 8
2037 RS Haarlem

Tel: 0251 - 655 771

E-mail: antoniusschool@aloysiusstichting.nl