Specialisten in de school

 

In onze school werken:

- gespecialiseerde leerkrachten

- gespecialiseerde assistenten

- een vakleerkracht gym

- een locatie coordinator

- een intern begeleider die de leerlingenzorg coördineert

- een psycholoog/ orthopedagoog

- een schoolmaatschappelijk werker

- een fysiotherapeut

- een logopedist

 

De fysiotherapeut en logopedist zijn niet verbonden aan onze school maar maken wel gebruik van ruimtes binnen het schoolgebouw.

 


Locaties

SO Antoniusschool Haarlem-Zuid (Satelliet)

Albert Schweitzerlaan 8
2037 RS Haarlem

Tel: 0251 - 655 771

E-mail: antoniusschool@aloysiusstichting.nl